Likom Presto  Plus MP
Mali Müşavir Yönetim Yazılımı
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler için Muhasebe, Ücret Bordrosu, İşletme Defteri ve Sabit Kıymet Yazılımı
Müşavirlik işlemlerinizi gerçekleştirmenin hızlı ve en hesaplı yolu Likom Presto Plus MP.
Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı, Likom Presto Genel Muhasebe, Sabit Kıymet, Ücret Bordrosu, İşletme Defteri, Raporlama, e-Beyanname ve e-Bildirge Yazılım'larını içermektedir. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin sınırsız sayıda mükellefine ait verilerinin sınırsız sayıda dönem için entegre yapıda
en ekonomik ve kolay şekilde tutulmasını sağlar. Yasal Mevzuat değişiklileri ve güncel gereksinimler gözetilerek üretilen ürün geliştirmeleri en kısa sürede Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetimi Yazılımı'na yansıtılarak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir bürolarının işyükü en aza indirgenmektedir.
Muhasebe
Sabit Kıymet
İşletme Defteri
Ücret Bordrosu
e-Beyanname
e-Bildirge
Raporlama
Enflasyon Muhasebesi
Genel
 • Likom PRESTO tüm sektörlere hitap eden esnek yapısı ile işletme yönetimini her an kontrol edebilme olanağına sahiptir.

  • Türk Muhasebe Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına tam uyumlu çalışması,
  • Hesap planı ve mali tabloların birden fazla dilde takip edilebilmesi, TL ya da döviz bazında alınması
  • Esnek raporlama yeteneği ile tüm mali raporların kullanıcı isteklerine uygun olarak hazırlanabilmesi,
  • Birden fazla firmanın muhasebe fişlerini tek bir yerde konsolide etme imkanının bulunması,
  • Muhasebe yevmiye fişlerinin tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri olarak takip edilmesi, Toplu bakiye kapatma, yansıtma ve fişler arasında aktarma yapılması,
  • Yevmiye fişlerinde fiş geneline ve fiş satırlarına girilen kullanıcı tanım kodları ile istenilen şekilde özet ya da ayrıntılı analiz raporlarının düzenlenmesi,
  • Yevmiye fişi izleme listesi ile fişlerin belirlenen kriterlere göre sorgulanması, listelerden ilgili fişlere geçilmesi, fiş düzeltme ya da iptal işlemlerinin yapılması,
  • KDV, Muhtasar, Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Düzenlenecek beyannamelerin verilerinin belli formüllere göre hesaplatılması ya da elle giriş imkanının olması

  işlemleri Presto’da kolaylıkla etkin ve verimli şekilde gerçekleşir.

 • Likom PRESTO Sabit Kıymetler Yazılımı ile tüm demirbaşların takibi, amortisman ve yeniden değerleme işlemleri muhasebe ile entegre çalışmakta, böylece kullanıcılar en kısa sürede en doğru sonuca ulaşmaktadır.

  Likom PRESTO Sabit Kıymetler Yazılımı ile,

  • Sabit kıymetlerin alış, satış ve hurda işlemlerinin yapılması,
  • Sabit kıymet ve amortismanların enflasyondan arındırılması ve oluşan enflasyon düzeltme farklarının Genel Muhasebe modülüne entegrasyonunun yapılması,
  • İstenilen zaman dilimlerinde sabit kıymet amortismanlarının yapılması,
  • Sabit kıymetlerin ekonomik ömürlerinin otomatik seçilmesi ve takibinin yapılması işlemlerini etkin ve verimli şekilde gerçekleştirir.
  • Bordroda değişen kesinti ve oranların tarihçesini tutabilme ve geriye doğru yapılacak işlemleri eski oran ve değerlerden hesaplama yeteneği,
  • Tüm raporları Excel, Word, HTML ve PDF formatlarında çıkabilme,
  • Geniş raporlama ve analiz yeteneği,
 • Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı İşletme Defteri modülü ile,

  İşletme Hesabına göre defter tutan mükellefler tüm gelir ve gider kayıtlarını Likom Presto’nun kolay kullanımlı arayüzü sayesinde pratik biçimde girebilirler. İşletme Defterindeki kopyalama, KDV ayırma gibi kolay giriş özellikleri ile kullanıcı hızlı ve doğru olarak kayıt girişlerini yapabilir.

  Kullanıcılar farklı formattaki birçok rapor ile

  • Serbest Meslek Defteri,
  • İşletme Defteri,
  • İşletme Hesabı Özet Raporu
  • Stopaj-Fon Listesi

  Hazırlayabilir.


  • Bordroda değişen kesinti ve oranların tarihçesini tutabilme ve geriye doğru yapılacak işlemleri eski oran ve değerlerden hesaplama yeteneği,
  • Tüm raporları Excel, Word, HTML ve PDF formatlarında çıkabilme,
  • Geniş raporlama ve analiz yeteneği,
 • Likom Presto Personel Yönetimi Yazılımı ile personelin maaş ve ikramiye tahakkukları ile gerekli tüm yasal raporların yanısıra ayrıntılı sicil bilgileri de takip edilebilir.

  • Personelin sicil, kimlik ve maaş bilgilerinin tanımlanması,
  • İşçi ve idari personelin maaş tahakkuklarının, aylık, günlük veya saatlik ücret olarak netten brüte ya da brütten nete yapılabilmesi,
  • Esnek ek gelir ve ek kesinti tanımları sayesinde kullanıcının isteği doğrultusunda işlemlerin detaylandırılabilmesi,
  • İkramiye hesaplamasının, fark ücreti hesaplamasının ve toplu tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması,
  • Personel Devam Takip Sistemleri ile entegre olarak çalışabilmesi,
  • Maaşları bankadan ödenen personel için bankalara manyetik ortamda bilgi gönderilmesi,
  • Alım hareketlerinin proje bazında ve şube bazında takibinin yapılabilmesi.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’nca istenen belgelerin düzenlenmesi ve otomatik gönderimi,
  • E-Bildirge ile aylık sigorta primlerinin internet üzerinden SGK’ya transferinin yapılması,
  • Kullanıcı tarafından istenilen ek rapor ve firmaya özel bordro tasarımlarının yapılabilmesi işlemleri etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilir.
 • Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı e-beyanname modülü ile,
  Beyannamede yeralacak bilgiler kullanıcının oluşturduğu formüllere göre yevmiye fişlerinden ya da işletme defterinden hesaplanarak otomatik doldurulur. İstenirse doğrudan giriş yapılarak ya da otomatik oluşan bilgileri değiştirerek de beyannameler hazırlanabilir. Oluşturulan beyannameler tek tuş ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda transfer edilebilen beyannameler;

  • KDV Beyannamesi-1 (1015 A)
  • KDV Beyannamesi-2 (1015 B)
  • Muhtasar Beyanname – GVK.94. ve Geçici 67.Md. ile KVK.15. ve 30. Md.lerine göre Yapılan Tevk. Için)
  • Muhtasar Beyanname – GVK.15. ve 30.Maddesine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)
  • Damga Vergisi Beyannamesi
  • Geçici Vergi Beyannamesi-Kurumlar Vergisi Mükellefleri için
  • Geçici Vergi Beyannamesi-Gelir Vergisi Mükellefleri için
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi-Basit Usül Ticari Kazanç (1001 C)
  • Kesin Mizan Bildirimi-Gelir Vergisi Mükellefleri İçin
  • Kesin Mizan Bildirimi-Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin
  • Form BA, Form BS
  • Geniş raporlama ve analiz yeteneği
 • Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı e-bildirge modülü ile,

  Aylık prim ve hizmet belgesi, personellerin maaş, ikramiye ve fark tahakuku sonuçlarından otomatik oluşturularak elektronik ortamda SGK’ya transfer edilir. SGK ve İş-Kur’a elektronik ortamda transfer edilebilen belgeler;


  • E-Bildirge (Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi)
  • İşe Giriş Bildirgesi
  • İşe Giriş Bildirgesi İptali
  • İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme
  • İşe Giriş Bildirgesi Görüntüleme
  • İşten Ayrılış Bildirgesi
  • İşten Ayrılış Bildirgesi İptali
  • İşten Ayrılış Bildirgesi Güncelleme
  • İşten Ayrılış Bildirgesi Görüntüleme
  • Sigortalı Adres Güncelleme
  • Aylık İşgünü Çizelgesi

  Kağıt üzerine bastırılabilen form ve belgeler: Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Eksik Gün Bildirim Formu, İşyeri Bildirgesi, Aylık İşgücü Çizelgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi, Dizi Pusulası, Vizite Kağıdı, Sağlık Belgesi, Kısa Çalışma Bildirim Listesi, İş-Kur İşçi Bildirim Listesi, Sigorta Kolu Tercih Bildirimi, Aile Bildirim Formu

 • Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı ile,

  • Standart gelen yüzlerce raporun yanı sıra kullanıcı isteği doğrultusunda yeni raporlar tanımlanabilmekte, tüm raporların ve matbu belgelerin (fatura, irsaliye, tahsil-tediye makbuzları gibi) tasarımları değiştirilebilmektedir.
  • Rapor çıktıları grafik ve text ortamında alınabilmektedir.

  • Tüm raporlar Excel, Word, HTML, PDF formatlarında dış kaynaklı yazılımlara aktarılabilmektedir.
  • Likom Presto ön izleme ekranından rapor çıktıları üzerinde her türlü kelime ya da rakam aranabilmektedir.
  • Maaş ve ikramiye bilgileri tanımlanarak bankalara veri transferi yapılabilmektedir.
  • Çok sayıda hazır dilekçe ve yazışma örneği yazılımla birlikte gelmektedir.
  • Tüm raporları Excel, Word, HTML ve PDF formatlarında çıkabilme,
  • Geniş raporlama ve analiz yeteneği,
 • Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı ile,

  • TMSK, UMS ve SPK mevzuatına göre enflasyondan arındırma yapılması.
  • Stok Denetimi ve Sabit Kıymetler modüllerinden yapılan enflasyon düzeltme işlemlerinin Genel Muhasebe modülüne entegrasyonu ya da sadece muhasebe kayıtlarından enflasyon düzeltme işleminin yapılması,
  • TÜFE, ÜFE ya da istenilen herhangi bir endekse göre kayıtların otomatik ya da kayıt bazında elle endekslemesi,
  • Enflasyon düzeltme farkı kayıtlarının otomatik oluşturulması,
  • Enflasyon geçiş dönemi işlemlerinin yapılması,
  • Deftere kayıt tarihine göre ya da toplulaştırılmış yöntemlere göre enflasyon düzeltmesi yapılması,
  • Enflasyondan arındırılmış mali tabloların alınması işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
  • Geniş raporlama ve analiz yeteneği
 • Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı Genel Özellikleri

  • Sınırsız sayıda mükellef tanımı ve mükellefe ait ayrıntılı sicil bilgileri tutabilme.
  • Hazır mali tablolar ve finansal raporlar, Çok sayıda hazır dilekçe ve yazışma örneği
  • Muhasebe veri aktarımı sayesinde muhasebe verilerinin taşınabilirliği ve büro dışında da çalışma kolaylığı.
  • Firmalar arası muhasebe verilerinin konsolidasyonu,
  • Beyanname değerlerlerini verilecek formül ya da hesap kodu ile muhasebeden çekebilme yeteneği,
  • Aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarda amortisman, değerleme hesaplatabilme ve muhasebeye entegrasyon yapabilme,
  • Sabit kıymetlerde miktar takibi, satış, hurdaya çıkış, yeniden değerleme fonunun sermayeye aktarılması işlemlerin yapılabilmesi,
  • Netten brüte ve brütten nete maaş, ikramiye, kıdem-ihbar, fark tahakkukları yapabilme ve muhasebeye entegre edebilme,
  • Bordroda değişen kesinti ve oranların tarihçesini tutabilme ve geriye doğru yapılacak işlemleri eski oran ve değerlerden hesaplama yeteneği,
  • Tüm raporları Excel, Word, HTML ve PDF formatlarında çıkabilme,
  • Geniş raporlama ve analiz yeteneği,
Aynı anda birden çok pencerenin kullanılmasının sağladığı yarar ve gelişmiş, güçlü altyapısı ve kolay kullanımı ile Likom Presto PLus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı'nda, aynı anda birden çok işlemi sonuçlandırabilir, mükelleflerinize hızlı ve doğru hizmeti sunabilirsiniz. Hazır yüzlerce rapor ve sizin geliştireceğiniz özel raporlar ile hizmette farklılık yaratabilirsiniz.